taikus

taikus
taikùs, -ì adj. (4) Š, , NdŽ, , táikus, -ì (3) K, LsB263, táikus, -i (1) MitI391, Rtr, ; L 1. Kos55, M, DūnŽ, Grd, Brs, Trk, Yl, Vl nelinkęs kariauti ar kivirčytis, ramaus būdo, geras: Taĩkūs čia žmonys, t. y. sutinka J. Taikì, lyties gražios merga yra gunda dėl berniuko JI491. Gera, taikì motriškikė Šv. Taikì bobikė, nesam susipykusios Rdn. Didžiai taikùs žmogus Ms. Ans didliai taikùs yr Prk. Kitą kartą žmonys taikesnì buvo Krtn. Toks taikus vaikelis tas tamstos Jurgis, kaip jis gražiai mūsų vaikus moko Žem. Dori, maloni ir taiki ūkinykai S.Dauk. Buvo taikus, padorus, paklausus Jzm. Neiškenčiu kaip tas vilkas nekaukęs, taip aš nepasikalbėjęs su taikumi skaitytoju apie vieną antrą mūsų senovės dalykėlį K.Būg. | Muno bėrukas labai taikùs Kal. Bet ans (arklys) y[ra] gražus ir taikùs Žeml. Kiekvienas žvėris, plėšrus ar taikus, užima savo vietą ir ekologinę nišą gamtoje sp.
taikù n.: Viskas gerai, visko gana, viskas taikù, kai nieko neskauda Skr.būdingas geram, švelniam taikingam žmogui: Jis taikaũs būdo NdŽ.rodantis, reiškiantis draugiškumą, sutarimą: Darbe turi vyrauti taiki nuotaika .
taĩkiai adv.: Danutos mėlynos akys kaip lino žiedas labai taikiai ir meiliai žiūrėjo V.Piet. Taĩkiai nusiteikęs žmogus .pagrįstas sutarimu, draugyste, draugiškas: Jei nėr gyvenimo taikaũs, tai nieko nėra Erž.
taĩkiai adv. NdŽ, Tlž: Gyveno žmonės taikiai, nesipykdami ir per daug nesiriedami . Kartais viename dideliame medyje gandrai suneša du lizdus, ir juose taikiai gyvena dvi poros . Jei nori su kitais taikiai ir dailiai gyventi, reik save parlaužti M.Valanč. Įvairios nemėsėdžių gyvulių rūšys gyveno čionai greta taikiai ir laimingai .
2. esantis ar vykstantis taikos sąlygomis, netrikdomas karo: Jų rankos buvo išsiilgusios taikaus darbo J.Dov. Taikus darbas yra laimės šaltinis . | prk.: Per taikų atomą į taikią planetą! .pagrįstas taikos politika: Taikiù būdu sureguliuoti ginčus . Savo ateitį mes siejame su taikiu valstybių ir tautų bendradarbiavimu, visišku smurto pašalinimu iš tarptautinių santykių . 3. patogus, tinkamas: Netaikùs dalykas su pirštinėms atvarslus valdyti Dr. Geras, taikiàs pirštines pirksiu J.Jabl(). [Didis aulys] ir sunkus yra, ir ne teip taikus yra nutverti, norint jį parkelti S.Dauk. Pagal muno proto, nėra geresnio, taikesnio ir lengvesnio spasabo patobulinti medžius kaip grutėjimu S.Dauk. ^ Darbas saikus ne visados taikus KrvP(Erž). Darbas saikus, ne taikus Sln, LTR(Šll, Erž).
taikù n.: Daug prisipirkus daiktų, suimti netaiku LMD(Sd). taĩkiai adv. K; , N: Gero klójimo linai yr taĩkiai atkelti, kad dar nesukrito pakulos M.Unt. Su naginėms yra taikiau eiti stogu neko su klumpiais Gršl. Pilys buvo an skardžiais upių, idant neprieteliai negalėtum taikiai prisiartinti S.Dauk. Tuo paskuojį darbą (purenimą) kuo taikesniai gal atlikti maža mentele arba lopetele daržine S.Dauk.
4. K, LVIV157 tvarkingas, gerai sutvarkytas, išdėstytas: Netaikus, nerėdnus I.
taĩkiai adv.: Netaikiai I.
5. S.Dauk lygus, tiesus: Gija, siūlas taikùs, vadinas, lygus, be jokių bruzguliukų Erž. 6. NdŽ žr. taiklus 1: Jo taikì ranka, iš viensyk nušaus Gs. Ranka yra taikì museliums mušti Vn. Taikùs buvo: džinkt – i nebgyvas Vn.
taĩkiai adv.: Aš labai taĩkiai šaudydavau Ėr.
7. sugebantis prisitaikyti: Landuonis y[ra] dideliai taikì Ms. 8. I, Kos39(Jms) aiškus, sklandus, logiškas (apie kalbą, žodžius).
taĩkiai adv.: Kalba taĩkiai plaukia 229.
9. NdŽ šiltas, geras (apie orą): Taikùs ruduo S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • taikus — taikùs, taiki̇̀ bdv. Taiki̇̀ šali̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taiki — taikùs, taiki̇̀ bdv. Taiki̇̀ šali̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taikumas — taikùmas sm. (2) Š, BŽ368, DŽ, NdŽ, KŽ 1. I, Kos36(Jms), Rtr → taikus 1: Ana prasto žodelio vyruo nepasako, taikùmo dideliai taiki yra LKT69(Dr). Už taikùmą dar prymetė šieno DūnŽ. Nei ans jau to taikùmo tura Krt. Ne per taikumą, bet tą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Butte County, California — County of Butte   County   Butte County, with a view of the Sutter Buttes in the background …   Wikipedia

  • Chico, California — City of Chico   City   City Plaza in Chico …   Wikipedia

  • Concow, California — Concow   census designated place   Location in …   Wikipedia

  • Durham, California — Durham   Census designated place   Location in …   Wikipedia

  • Magalia, California — Magalia   Census designated place   Location …   Wikipedia

  • Oroville, California — City of Oroville   City   Historic Downtown Oroville Nickname(s) …   Wikipedia

  • Oroville East, California —   census designated place   …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”